Danmark

Psykotraumatologi RITS® er en metode til psykologisk stress- og krisebearbejdning. Metoden er udviklet af nordmanden Are Holen, der er psykolog og psykiater og gennem en stor del af sit liv har arbejdet med krise- og katastrofepsykologi og -psykiatri

Publisert mandag 24. januar 2011
Danmark

Til daglig er Are Holen Professor ved det medicinske fakultet på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Han har alle rettigheder til navnet i RITS®, og i samarbejde med SOSCON - INSTITUTT FOR KRISEHÅNDTERING har han det overordnede ansvar for uddannelsen i Psykotraumatologi RITS®.

RITS® er en forkortelse for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress, og metoden anvendes både overfor enkeltpersoner og grupper.

Center for Beredskabspsykologi er den eneste uddannelsesinstitution udenfor Norge, der har licens til at udbyde uddannelse i metoden (Trinn 1 - 4). Når man har gennemført uddannelsen, kan man efterfølgende tilmelde sig en eksamen via e-mail ved Høgskolen i Hedmark, Norge. Se under EKSAMENER. Ved beståelse af denne opnår man 20 ECTS-point svarende til en tredjedel årsværk på universitetsniveau. Læs mere på www.beredskabspsykologi.dk.

Endelig opnås der fuld adgang til overbygningsuddannelsen i Norge eller Sverige. Denne varer 20 dage og giver yderligere 40 ECTS-point, så man i alt kan opnå et helt årsværk på universitetsniveau samt titlen Psykotraumatolog RITS®(Skriftlig eksamen med god karakter -A,B eller C, samt bestått muntlig eksamen etter gjennomført skriftlig eksamen).

Utdannelsen hos Center for beredskabspsykologi er kun åpen for personer bosatt i Danmark, Færøerne og Grønland.