Utdanninger, konferanser og kurs

Publisert torsdag 17. februar 2011
Utdanninger, konferanser og kurs
Vår undervisningsvirksomhet omfatter videreutdanning, fagseminarer, nettverkskonferanser og kurs for kompetanseutvkling/kompetanseheving for kriseteam, bedrifter osv.

Videreutdanning

Videreutdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse

Fagseminarer

Seminarer med vekt på fordypning innenfor særskilte områder av psykisk stress- og krisebearbeidelse f.eks. krigstraumer, barn i krise osv.

Nettverkskonferanser

Årlig gjennomføres Psykotrauma - sted veksler mellom Norge, Sverige og Danmark.

Kurs

Her finnes kortere kurs som gir kompetanseutvikling/kompetanseheving for kriseteam, innsatsetater, bedrifter og organisasjoner innen psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner. Dette er kurs som kan bestilles og gjennomføres bedriftsintert, oppdragsgiver kan samarbeide med flere interessenter eller man kan delta på åpne annonserte kurs.