Oppfølging/ettervern

SOSCONs klienter kan når som helst i første år fra hendelsen kontakte sin samtaleleder direkte eller via vår vakthavende på telefon 91 35 37 71
Publisert tirsdag 3. september 2019
Oppfølging/ettervern