Kontaktinfo

print
Publisert tirsdag 13. august 2013
Kontaktinfo

SOSCON -Institutt for krisehåndtering

Solsidevegen 265
NO-2686 LOM

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: tone@soscon.com


I SOSCONs administrasjon finner du:

Instituttsjef Stein T. Moen

mobiltelefon: +47 90 10 36 16
stein@soscon.com

Stein har utdanning innenfor prehospital akuttmedisin, helseadministrasjon og psykotraumatologi. Erfaring fra ambulanse- og redningstjeneste til lands, på sjøen og i luften. Arbeidet i flere år med etterutdanning av helsepersonell på landsbasis. Har siden 1986 arbeidet nasjonalt og internasjonalt med kompetanseutvikling, beredskap og undervisning innenfor psykisk stress- og krisebearbeidelse.

Deltar i utviklingsarbeidet med RITS®, og har stor erfaring med samtaler for psykisk bearbeidelse etter alvorlige hendelser og sterke inntrykk (trusler, vold, ulykker, katastrofer, dødsfall): Han er også ofte brukt som veileder for krisesentre, kriseteam og bedrifter for å forebygge utbrenthet m.m. Han har deltatt og deltar  i flere forskningsprosjekter med utgangspunkt innenfor psykososialt arbeidsmiljø samt psykisk stress- og krisebearbeidelse.

Administrasjonssjef Tone B. Moen

mobiltelefon: +47 91 35 37 71
tone@soscon.com

Tone er ansvarlig for økonomistyring. Hun er også ansvarlig for utsendelse og mottak av egenrapporteringsskjemaer ved ettervern etter avsluttet aktiv oppfølging (samtaler for psykisk stress- og krisebearbeidelse, samt kunderegistrering og lagring av forskningsdata.

Fagrådsleder, Dr.med. Are Holen

are.holen@ntnu.no

Are Holen har vært professor i medisinske atferdsfag ved Det medisinske
fakultetet, NTNU, utdannet lege og psykolog, spesialist i psykiatri. Han
var tilknyttet Kontor for katastrofepsykiatri (Universitetet i
Oslo/Forsvarets Overkommando) fra 1980.

I tiden 1984-91 var han universitetslektor ved Psykiatrisk Institutt (UiO). I to år fra 1991 var
han Research Scientist ved Langley Porter Psychiatric Institute
(University of California SF). 1993-2002 var han førsteamanuensis i
medisinske adferdsfag ved Det medisinske fakultet ved NTNU. 1999-2000
var han gjesteprofessor ved Stanford University i California. Fra
2002-2005 var han instituttleder ved Institutt for nevromedisin,
deretter var han Prodekan ved Det medisinske fakultet på NTNU fra
2005-2009.

Han er også professor ved The University of North Dakota.
Han har hatt flere oppdrag både nasjonalt og internasjonalt i
forbindelse ved store ulykker og katastrofer. Han har en bred
vitenskapelig produksjon som bl a stressforsker.

Inngå gratis forhåndsavtale med SOSCON

Slik kan vi bistå din bedrift bedre, og dere får rabattert pris på bistand!

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: post@soscon.com

SOSCON -Institutt for krisehåndtering

Solsidevegen 265
NO-2686 LOM

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: tone@soscon.com

Kontakt oss i dag

Nettstedet er tilrettelagt med MOOWE

MOOWE er et webbasert system for publisering av informasjon på Internett. MOOWE benyttes for å lage
alt fra enkle hjemmesider, til store sammensatte nettsteder med avansert språkhåndtering.
Dette nettstedet benytter MOOWE Basic og DotNetNuke

Logg inn

 

Copyright 2015 SOSCON

Solsidevegen 265, NO-2686 Lom| Tlf: +47 91 35 37 71
tone@soscon.com | Org nr:  NO 955 133 250