Beredskap for bedrifter, etater, kommuner, organisasjoner m.m

Psykososial omsorg, stress- og krisebearbeidelse
print
Publisert mandag 24. januar 2011
Beredskap for bedrifter, etater, kommuner, organisasjoner m.m

RÅDGIVNING – BISTAND – OPPFØLGING

SOSCON er en kompetansebedrift innen menneskelig utvikling.

SOSCON ønsker å bistå med å gjøre arbeidsplasser så trygge og ivaretagende som mulig.

Det er ofte deg det kommer an på!

Har du en medarbeider som du ønsker å ta særskilt vare på i en mulig vanskelig situasjon? Det kan ha med jobb å gjøre eller privat. Det er umulig å helt skille betydningen av disse to arenaene fra hverandre i våre liv. Det er ikke sikkert du helt vet hva som er problemet, men du vil så gjerne ta godt vare på vedkommende.

Ønsker du å forebygge at en viktig medarbeider ikke "går i veggen". Ønsker du å utnytte en medarbeiders kraft, visjoner og kompetanse enda mer, men vedkommende har muligens behov for en fortrolig samtalepartner som ikke rapporterer til bedriften? Det behøver alldeles ikke ha med bedriften å gjøre, men vedkommende "blør" der også.

Det er svært vanlig at vi mennesker i våre liv kommer i situasjoner og livsfaser hvor en fortrolig samtalepartner som lytter, stiller "de rette" spørsmål og bistår personen i utfordringer og valg - vil kunne gi personen, familien, nettverket og bedriften positiv effekt. Dette er ikke sykdom, dette er ikke psykiatri! Dette er normale utfordringer hvor vi som mennesker kan ha stor nytte av en ekstern dyktig fagperson som man ikke skal forholde seg til senere. Som ikke rapporterer til andre, som ikke kan true karriere, som ikke er "farlig" - men bare sin!

I samtale med SOSCON "kommer du ikke med lua i handa" til et kontor hvor en fagperson eller et fagmiljø holder til. Vi kommer til deg! Vi kommer til den som ønsker vår bistand. Vi kommer til en arena hvor vedkommende er trygg og komfortabel. Dette er viktig. Dette gir svært god effekt. Det er et samspill mellom person, bedriften som bryr seg og SOSCON.

Sykefravær, mistrivsel, utrygghet og sorg koster arbeidsgivere dyrt!

Det er deg det kommer an på!

SOSCON ønsker å bistå sine kunder med omsorg og interesse for medarbeidere/ansatte i en vanskelig situasjon.

Det handler om å bry seg!

Vi er her for dere. Bruk oss!

Vi har gode erfaringer og tilbakemeldinger.

SOSCON har etablert en 24-timers vakttelefon åpen for bedrifter og organisasjoner som har behov for råd, veiledning eller bistand.

Det kreves i utgangspunktet ingen forhåndsavtale for å benytte tjenesten.

Beredskapen er gratis. 

Bistand ytes etter faste priser. Imidlertid gir vi rabatt til bedrifter som har inngått forhåndsavtale.

Bedrifter som har definert risiko for å bli utsatt for ran/vold mot ansatte, bør inngå forhåndsavtale om hjelp ved sterke hendelser og videre oppfølging (ETTERVERNSAVTALE). Ettervernet bør bli satt i gang uavhengig av hva den ansatte selv sier om behov.Erfaring viser at de fleste som blir spurt av arbeidsgiver, om de har behov for noen utenifra å snakke med etter en alvorlig hendelse, svarer de fleste naturlig nok nei på spørsmålet - fordi de ønsker å ha "kontroll". Kunnskap og forskning viser tvert imot at behovet er tilstede. Evalueringer fra de som har vært utsatt for hendelser og fått en profesjonell samtalepartner for ettervern, uttrykker svært ofte en stor nytte av samtalene. Bedriften har ansvar for at ansatte blir fulgt opp med ettervern.

Den ansatte kan etter nærmere avtale og gjennomførte samtaler bli fulgt opp av SOSCON i ett år etter hendelsen.

Vår anbefaling er å innføre ettervernssamtaler som obligatorisk oppfølging etter ulykker, vold og trusler!

Noen bedrifter ønsker også skreddersydde avtaler.

Ubearbeidet stress er ofte en vesentlig årsak til mistrivsel og sykefravær på arbeidsplasser, og kan være svært kostbart for arbeidsgiver.

Inngå gratis forhåndsavtale med SOSCON

Slik kan vi bistå din bedrift bedre, og dere får rabattert pris på bistand!

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: post@soscon.com

SOSCON -Institutt for krisehåndtering

Solsidevegen 265
NO-2686 LOM

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: tone@soscon.com

Kontakt oss i dag

Nettstedet er tilrettelagt med MOOWE

MOOWE er et webbasert system for publisering av informasjon på Internett. MOOWE benyttes for å lage
alt fra enkle hjemmesider, til store sammensatte nettsteder med avansert språkhåndtering.
Dette nettstedet benytter MOOWE Basic og DotNetNuke

Logg inn

 

Copyright 2015 SOSCON

Solsidevegen 265, NO-2686 Lom| Tlf: +47 91 35 37 71
tone@soscon.com | Org nr:  NO 955 133 250