Kurser og kompetansegivende utdanning innen Psykisk stress- og krisebearbeidelse

Vår undervisningsvirksomhet omfatter videreutdanning, fagseminarer, nettverkskonferanser og kurs for kompetanseutvkling/kompetanseheving for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater, organisasjoner m.m
print
Publisert mandag 24. januar 2011
Kurser og kompetansegivende utdanning innen Psykisk stress- og krisebearbeidelse

Videreutdanning

Videreutdanning i Psykisk stress- og krisebearbeidelse (Psykotraumatologi RITS®) 
Info om studiet finner du på høyre side under Psykotraumatologi RITS® 

Praktisk rettede kurs for kriseteam, kommuner, bedrifter m.m.

Her finnes kortere kurs som gir kompetanseutvikling/kompetanseheving for kriseteam, kommuner, bedrifter, etater og organisasjoner innen psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner. Dette er kurs som kan bestilles og gjennomføres bedriftsinternt, oppdragsgiver kan samarbeide med flere interessenter eller man kan delta på åpne annonserte kurs


Kollegastøtteutdanning for innsatsetater (EFOK - Emosjonell Førstehjelp Og Krisehåndtering)

Fagseminarer

Seminarer med vekt på fordypning innenfor særskilte områder av psykisk stress- og krisebearbeidelsePsykotrauma

 

Nettverkskonferansen Psykotrauma

Årlig søkes gjennomført Nettverkskonferansen Psykotrauma.
Arrangementet veksler mellom Norge og Danmark.

Inngå gratis forhåndsavtale med SOSCON

Slik kan vi bistå din bedrift bedre, og dere får rabattert pris på bistand!

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: post@soscon.com

SOSCON -Institutt for krisehåndtering

Solsidevegen 265
NO-2686 LOM

Tlf: +47 91 35 37 71
E-post: tone@soscon.com

Kontakt oss i dag

Nettstedet er tilrettelagt med MOOWE

MOOWE er et webbasert system for publisering av informasjon på Internett. MOOWE benyttes for å lage
alt fra enkle hjemmesider, til store sammensatte nettsteder med avansert språkhåndtering.
Dette nettstedet benytter MOOWE Basic og DotNetNuke

Logg inn

 

Copyright 2015 SOSCON

Solsidevegen 265, NO-2686 Lom| Tlf: +47 91 35 37 71
tone@soscon.com | Org nr:  NO 955 133 250